SEKTÖR BULUŞMASI

SINEMA BULUŞMASI: YUNAN SINEMASI KENDINI ANLATIYOR

Dört panelist, 
Athena Kartalou – Yunan Film Merkezi Genel Direkörü, Athena Kalkopoulou – Yunan Film Merkezi, Hellas Film/Tanıtım Direktörü, Antigoni Rota – Yapımcı ve Afroditi Nikolaidou – Atina Üniversitesi Film/TV Çalışmaları Yardımcı Doçenti, katılımcılara günümüzde Yunanistan’da film üretiminin durumu, endüstrinin yapısı, film üretimini teşvik etmek ve
etkinleştirmek için uygulanan ulusal politikalar, piyasa taleplerine meydan okumak vb. hakkında net bir resim çizecekler.
Her biri, uzmanlık alanına ve deneyimine göre, aşağıdakilerle ilgili bir dizi konuyu ele alacaklar: ek finansal kaynaklar,
rekabet gücü, ana akım film endüstrisinin talepleri ve dağıtım, yeni izleyiciler aramanın ve film kültürünü tanıtmanın
alternatif yolları, festivallerin rolü – film pazarları – medya ve pazarlama stratejileri, medya eğitimi ve film çalışmalarının
önemi ve Sinemateklerin yeni sinemaseverlerin şekillenmesinde ve geliştirilmesinde rolü.
Panel ayrıca, panelistler ve fikir ve inançlarını sorularıyla ifade edecek katılımcılar arasında bir tür ilişki kurarak günümüzün
büyük sinema sorunlarını ve karşılaşılan ikilemleri tartışmak ve ortak üretim ve karşılıklı fonların oluşturulmasına
yatırım yaparak sınır ötesi işbirliklerini güçlendirmek için bilgi ve fikir alışverişinde bulunmayı amaçlanıyor.

tr_TR